#Wij zijn Udenaar de toekomst

Platform voor waarde-creatie en duurzaamheid in Uden.

In Uden, Volkel en Odiliapeel werken flink wat inwoners, raadsleden en ambtenaren gezamenlijk aan een nog groener, gezonder, gezelliger en gastvrijer Uden. De oorsprong lag een aantal jaren geleden, bij het maken van de visie Udenaar de toekomst.

Verschillende groepen en namen zijn in omloop. Allemaal met hetzeldfe doel! Hieronder een overzicht. Hun ontmoetingsplek is Het Kantelhuis.

Coöperatie Passiegroep

Coöperatie Passiegroep Uden is het platform voor initiatieven en ideeën die bijdragen aan een duurzaam Uden. Deze coöperatie vormt een overkoepelend orgaan voor de in 2012 gevormde initiatieven groep "Udenaar de Toekomst" en de "G1000Uden" groep die vanaf oktober 2014 actief is.

De coöperatie is opgericht om lokale initiatieven te helpen verder te komen. Initiatieven en projecten die bijdragen aan de 4 G's. Over duurzaamheid, leefbaarheid, zorg, cultuur en alles wat je als Udenaar daarbij vindt horen. 

De drijvende krachten achter de coöperatie houden zoveel van Uden, dat zij met bijzonder veel energie en passie werken aan de invulling van de 4 G’s. Dit groepje enthousiastelingen bestaat uit ondernemers, mensen die werken bij culturele instellingen of die gewoon vanuit zichzelf erg betrokken zijn.

We zijn klein begonnen, maar ondertussen zijn er al veel initiatieven uitgewerkt. Groot én klein. Maar allemaal waardevol. Houd jij ook zoveel van Uden? Doe dan met ons mee en draag je idee aan. Wil je zelf graag meewerken aan een groener, gezonder, gezelliger of gastvrijer Uden? Mail ons dan via udenaardetoekomst@uden.nl.

Bestuur

Karin Thuis, voorzitter

Jos Wijdeven, penningmeester

Hetty van Lemmen

Marcel Klösters

Rob Lommerse

Ferry Groenendijk

Fred van den Bosch

Kernteam

De woord 'kernteam' is ontstaan tijdens de organisatie van de G1000 in 2014. De groep mensen die zich toen bijna dagelijks bezig hield met het organiseren van de G1000.

Nu - in 2016 - is het kernteam samengegaan met de mensen van Udenaar de toekomst. Dit zijn nu de mensen die actief betrokken zijn bij (de organisatie van) Udenaar de toekomst. In willekeurige volgorde!

Marcel Klösters, Frans Govers, Danny van den Boom, Ary Stuifbergen, Jos Wijdeven, Larissa van Dommelen, Inge Deckers, Inge Smolders, Jan van Vlijmen, Ary Stuifbergen, Martin van Zanten, Thelma van den Akker, Judith Vermeulen, Ad Hartman, Claus van Hees, Hetty van Lemmen, Eduard Bakermans, Nancy Kalbvleesch, Henrike van Dijk, René Jetten, Chantal Schoen, Gerald Gnodde, Annie van Genuchten, Rosalinde van Ravestein, Edwin Verbruggen, Fred van den Bosch, Karin Thuis, Henk Hellegers, Jeroen Smarius, vele anderen

Verbinders

De burgerinitiatieven bloeien en groeien weelderig. Soms is ondersteuning fijn om zo een idee, project of initiatief verder te helpen. Ook is meer betrokkenheid van inwoners en organisaties bij plannen van de gemeente erg belangrijk. De kennis en kunde van Udenaren moet meer worden gebruikt.  

Daarom zijn er ‘verbinders’. Betrokken inwoners, ambtenaren en raadsleden die u met raad en daad bijstaan. Personen die initiatiefnemers coachen, kennis inbrengen en lijntjes leggen tussen de juiste mensen en organisaties.

Dit jaar nog komt er een vaste plek waar u de verbinders kunt bereiken. Hebt u nu al een vraag? Mail dan naar udenaardetoekomst@uden.nl.