#Udenfonds

Meer ruimte voor burgerinitiatieven

Vanaf 1 januari 2018 start het Udenfonds

Het Udenfonds is een initiatief van Udenaar de toekomst en heeft als doel om de nieuwe burger-initiatieven in Uden meer ruimte te geven in vorm van hulp op het gebied van adviezen, het verbinden het delen van netwerken en daar waar nodig ook een financiële bijdrage.

Ondersteuning voor Uw initiatief kunt vanaf 1 januari 2018 aanvragen op de website van Udenaar de Toekomst www.udenaardetoekomst.nl of op de laatste vrijdag van de maand in het Kantelhuis, Markt 147 in Uden.