#Kantelhuis - Markt 147

Ontmoetings- en vergaderruimte Udenaar de toekomst

Initiatieven of ideeën? Kom naar het Kantelhuis.

Direct naast het Gemeentehuis (Markt 147) in Uden heeft Udenaar de toekomst haar 'Kantelhuis' geopend. De ontmoetingsplek voor iedereen die iets wil bijdragen aan de toekomst van Uden, Volkel en Odiliapeel.

 

Intitiatieven kunt U aanmelden via www.udenaardetoekomst.nl.

Of op de laatste vrijdag van de maand in het Kantelhuis waar een team van experts voor U klaar zit.

(van 9.30 uur tot 12.00 uur)