#Co÷peratie Passiegroep zoekt nieuwe gezichten

Platform voor duurzame ideen en initiatieven in Uden.

Jij bent nodig!

Coöperatie Passiegroep Uden is het platform voor initiatieven en ideeën die bijdragen aan een duurzaam Uden. Deze coöperatie vormt een overkoepelend orgaan voor de in 2012 gevormde initiatieven groep "Udenaar de Toekomst" en de "G1000Uden" groep die vanaf oktober 2014 actief is.

Onze taak

De coöperatie is opgericht om lokale initiatieven verder te helpen. Initiatieven en projecten die bijdragen aan de 4 G's. Over duurzaamheid, leefbaarheid, zorg, cultuur en alles wat je als Udenaar daarbij vindt horen.

De drijvende krachten achter de coöperatie houden zoveel van Uden, dat zij met bijzonder veel energie en passie werken aan de invulling van de 4 G’s. Dit groepje enthousiastelingen bestaat uit ondernemers, mensen die werken bij culturele instellingen of die gewoon vanuit zichzelf erg betrokken zijn.

Al 100 initiatieven

We kijken nu al terug op meer dan 100 initiatieven die ieder voor zich groot en klein laten zien dat mensen in Uden meedoen. Zij staan voor de toekomst van Uden. Initiatieven zoals het Hof van de Toekomst, Repair Café, SamSam, Het Leercafé, Misfits, Uden doet Duurzaam, Energie Uden en de Coderdojo, zijn niet meer weg te denken uit Uden. Zeker ook de G1000, die lokaal en landelijk haar betekenis heeft gekregen, is een initiatief voortgekomen vanuit de Passiegroep Udenaar de Toekomst.

Hoe verder?

Hoe gaan we nu verder en wat zijn we van plan? Deze belangrijke dialoog zijn we nu met z’n allen, als Coöperatie Passiegroep Udenaar de Toekomst, aan het voeren. Dat doen we in co creatie. Samen met de politiek, de gemeente en de vele vrijwillige inwoners werken we aan dat ene gezicht naar buiten, Udenaar de Toekomst 2020 en verder!

We zijn hard aan het werk om onze pioniersfase definitief om te zetten naar een volgende stap. Hiervoor hebben we menskracht en middelen nodig. Menskracht om de huidige bestuurders te helpen om verder te komen en zo nodig nieuw bloed toe te voegen. Nieuwe gezichten, frisse inzichten, inspiratie, energie en dynamiek. Die uitbreiding hebben we nodig voor de toekomst.

 • We zoeken naar mensen die als groep de communicatie naar buiten en naar binnen toe kunnen begeleiden.
 • We zijn op zoek naar ambassadeurs voor een “Raad van Inspiratie”. Een Raad van maatschappelijk betrokken burgers van Uden, die vanuit hun rol en invloed een initiatief een duwtje in de goede richting kunnen geven.
 • We denken aan een herijking van Visie 2020; moeten er nog nieuwe geluiden bijkomen in de visie gezien de ontwikkeling van de afgelopen jaren.

We kunnen vaststellen dat er veel gebeurd is en nog veel te gebeuren staat. Ook maatschappelijk gezien komt er veel op ons af, zowel op politiek en ambtelijk vlak als op het gebied van burgerinitiatieven. De tijdgeest is goed, de wil is aanwezig. De wijze waarop we met elkaar werken aan dat ene gezicht naar buiten vraagt nog veel dialoog en leren. Daarmee sluiten we af in de mooie woorden van Johan Cruijff: “Meedoen, Leren, Winnen!”

Doet u - in de volle breedte politiek, ambtenaar en burger - mee aan ons gemeenschappelijk ideaal? Wilt u ook inhoud en invulling geven aan Uden 2020 en verder! Laat uw stem dan horen en doe mee!

We zijn klein begonnen, maar ondertussen zijn er al veel initiatieven uitgewerkt. Groot én klein. Maar allemaal waardevol. Houd jij ook zoveel van Uden? Doe dan met ons mee en draag je idee aan. Wil je zelf graag meewerken aan een groener, gezonder, gezelliger of gastvrijer Uden? Mail ons dan via udenaardetoekomst@uden.nl.

Dit zijn we

Coöperatie Udenaar de Toekomst:

Bestuur:

 • Karin Thuis, voorzitter
 • Jos Wijdeven, penningmeester
 • Hetty van Lemmen
 • Marcel Klösters
 • Rob Lommerse
 • Ferry Groenendijk
 • Fred van den Bosch

 

Passiegroep:

in 2014 aangevuld met Kernteamleden G1000Uden

 • Henk Hellegers
 • Jeroen Smarius
 • Marcel Klösters 
 • Frans Govers     
 • Danny van den Boom
 • Ary Stuifberge
 • Jos Wijdeven
 • Larissa van Dommelen
 • Inge Deckers
 • Inge Smolders
 • Jan van Vlijmen
 • Ary Stuifbergen
 • Martin van Zanten
 • Thelma van den Akker
 • Judith Vermeulen
 • Ad Hartman
 • Claus van Hees
 • Hetty van Lemmen
 • Eduard Bakermans
 • Nancy Kalbvleesch
 • Claus van Heesc
 • René Jetten
 • Chantal Schoen
 • Daniëlle van den Boo
 • Gerald Gnodde
 • Annie van Genuchten
 • Edwin Verbrugge
 • Fred van den Bosc
 • Karin Thuis

Verbinders:

 • Emil Kolsteeg
 • Jos Minkels
 • Maarten van Gemert
 • Marion Paulussen
 • Monique Sepers
 • Ron den Beste
 • Ruud van der Heijden
 • Theo van der Wijst
 • Angelika van Heulen
 • Arie Cornelissen
 • Claus van Heesch
 • edwin Verbruggen
 • Inge Deckers
 • Inge Smolders
 • Dort Spierings
 • Eduard Bakermans
 • Fred van den Bosch
 • Hetty van Lemmen
 • Karion Thuis
 • Marcel Klösters
 • Ninette Willemsen
 • Nol Braks
 • Rosalinde van Ravestein
 • René Jetten
 • Anne Marie Kamp
 • Frank van Lankveld
 • Sour Ramona
 • Stan Willems
 • Ton Zegers
 • Gerda Vervoort
 • Theo Vroomen
 • Danny van den Boom
 • Nancy Kalbvleesch
 • Jos Wijdeven
 • Gerald Gnodde