#Historie

Oude liefde roest niet.

Van Uden is voor het eerst sprake rond 1200. Uit oude kaarten kunnen we opmaken dat Uden rond de kom bestond uit een aantal verspreid liggende nederzettingen, die geleidelijk een eenheid zijn gaan vormen. In de 14e eeuw strekt de bevoegdheid zich uit over de gehele vroegere heerlijkheid Uden, die bestond uit de dorpen Uden, Volkel, Boekel en Zeeland.

Nog voor het einde van die 14de eeuw is er sprake van het Land van Ravenstein en Uden behoort tot deze eenheid, bestuurd door Duitse vorsten. Dit Land van Ravenstein ligt als een enclave in Brabant. Het grootste gedeelte van Brabant hoort namelijk sinds 1629 bij de Republiek der Verenigde Nederlanden. Dat geldt ook voor buurgemeente Veghel. De grens loopt door het plaatsje Mariaheide en houdt stand tot 1794, als de Fransen dit gebied en de Republiek binnenvallen. In 1800 wordt het Land van Ravenstein verkocht aan de Nederlanden en vanaf 1815 hoort het bij het nieuw gevormde Koninkrijk der Nederlanden. Uden en haar inwoners maken dus pas sinds 1815 deel uit van de Nederlandse geschiedenis. In tegenstelling tot de Republiek der Verenigde Nederlanden heerst in het Land van Ravenstein godsdienstvrijheid en dat zal, tot op de dag van vandaag, invloed uitoefenen op Uden en haar inwoners.

Zeker voor de Tweede Wereldoorlog is Uden in de regio en in Brabant altijd een plaats op zichzelf geweest. Van oudsher was ze via een aantal regionale wegen verbonden met de omgeving. Toch waren dit geen grote belangrijke doorgaande routes en Uden lag in feite geïsoleerd ten opzichte van de belangrijkste provinciale en landelijke wegverbindingen. Wel ontwikkelde het dorp zich tot een regionaal centrum voor de plaatsen in de omgeving. Een regiofunctie die Uden tot op de dag van vandaag heeft gekoesterd. Een tijd lang had Uden zelfs een station aan het zogenaamde Duits lijntje: de spoorlijn Boxtel – Wesel.

Vanaf 1950 groeit Uden snel. De gemeente wordt in de jaren 50 aangewezen als industrialisatie- en ontwikkelingskern in noordoost Noord-Brabant. Industrialisatie krijgt hoge prioriteit, waardoor de structuur en het aanzien van Uden totaal verandert. De onstuimige groei van Uden in de jaren 50 tot in de jaren 70 wordt mede bepaald door de komst van de Koninklijke Luchtmacht op de vliegbasis Volkel en de vestiging van grote bedrijven zoals Philips. Uit alle delen van het land vestigt men zich in Uden. De laatste decennia is Uden doorgegroeid naar een woonstad met een groot en sterk winkelcentrum en heeft ook de dienstverlening zich in Uden verder ontwikkeld.

De aanleg van de A50 vormde een nieuwe impuls voor de (economische) ontwikkeling van Uden. Op dit moment is Uden een middelgrote plaats in het hart van Noordoost-Brabant tussen grote steden als Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch en Nijmegen. Uden heeft als woon-, winkel- en zorggemeente een hoog voorzieningenniveau en een regiofunctie met regionale trekkers. Er zijn diverse woonmilieus met veel ruimte en groen. Met name het midden- en kleinbedrijf is sterk ontwikkeld. De gemeente wordt omringd door een waardevol en groen landschap dat tot diep in het stedelijk gebied reikt.