#Fair-use-policy

We houden van al het moois dat Uden biedt. Dat laten we graag zien.

Wanneer je gebruikmaakt van deze website handel je volgens de fair-use-policy. De website is opgezet voor het grootse aanbod dat Uden heeft. Iedereen die in Uden iets te bieden heeft in de vrije tijd sector, kan hier gebruik van maken.


Gratis uitproberen

Iedere organisatie in Uden - commercieel en niet-commercieel - kan haar activiteit, evenement en locatie gratis plaatsen met in acht name van de volgende fair-use-policy.

Wanneer het aantal items van één organisatie dusdanig groot is dat het de balans op de website verstoort, zal de redactie dit naar eigen inzicht aanpassen. Partijen die meer dan tien locaties, activiteiten of agenda-items willen toevoegen worden gevraagd vooraf contact op te nemen.


Publicatie aanbod

Wanneer je een agenda-item, locatie of activiteit met de bezoekers van hierhoudenwevan.nl wil delen kun je dat via de website indienen. Je aanbod wordt gepubliceerd op de website en gemonitord door de redactie van de website. We vragen je zo compleet mogelijk te zijn in je beschrijving en de ter beschikking gestelde ruimte niet te gebruiken voor aanbiedingen en advertenties. Het is de bedoeling dat je alléén aanbod deelt dat een link heeft met de vrijetijdssector van Uden.


Monitoring

De redactie zal de geplaatste items regelmatig beoordelen en kan zonder opgaaf van reden items verwijderen van de website. Wanneer misbruik gemaakt wordt kan ook de account verwijderd worden. Uitgangspunt is dat het aanbod uit Uden komt, zich in redelijkheid verhoudt tot aanbieden van activiteiten, locaties of agenda-items die te maken hebben met de invulling van iemands vrije tijd. De website hierhoudenwevan.nl is opgezet om het brede aanbod zichtbaar te maken en te laten zien waar we van houden. We vragen alle aanbieders bij het plaatsen van items in deze gedachte hun aanbod te beschrijven. Twijfel je, neem dan contact met ons op.


Collectieve marketing

De inventarisatie van het aanbod in Uden draagt bij aan het zichtbaar maken van het aanbod dat Uden rijk is. In het kader van de collectieve marketing van Uden kan je aanbod om die reden mogelijk ook worden opgenomen in andere online & offline communicatie-uitingen van ‘hier houden we van’.  Wanneer dit voor partijen een commercieel belang dient, zullen we in overleg treden over een mogelijke samenwerking.